Category Nowosc

Zakończenie transgranicznego projektu turystycznego.

Zakończenie transgranicznego projektu turystycznego.

Wykonano jeden z bardzo ciekawych tegorocznych projektów transgranicznych, poświęconych turystyce młodzieżowej. Mikroprojekt Nr 10 «Promocja mozliwosci rozwoju turystyki mlodziezowej na terenach przygranicznych Ukrainy i Polski» został wykonany w ramach projektu parasolowego «Wspólna promocja turystycznych możliwości i kulturalno-historycznego dziedzictwa Lwowskiego obwodu, Podkarpackiego i Lubelskiego województw», współfinansowanego z kosztów Unii Europejskiej przy poparciu Programu współpracy transgranicznej «Polska-Białoruś-Ukraina». Wykonywali project Stowarzyszenie na rzecz rozwoju turystyki młodzieżowej (Lwów) oraz Spółka «Kreatywne Podlasie» z Białegostoku

Podczas projektu wykonano dużo ciekawych ...

Read More

Konferencja prasowa poświęcona realizacji mikroprojektu

Presconf-1

Konferencja prasowa poświęcona realizacji mikroprojektu.

29 wrzesnia 2014 roku odbyła się konferencja prasowa, poświęcona zakończeniu mikroprojektu Nr 10 «Promocja mozliwosci rozwoju turystyki mlodziezowej na terenach przygranicznych Ukrainy i Polski», wykonanego w ramach projektu parasolowego «Wspólna promocja turystycznych możliwości i kulturalno-historycznego dziedzictwa Lwowskiego obwodu, Podkarpackiego i Lubelskiego województw», współfinansowanego z kosztów Unii Europejskiej przy poparciu Programu współpracy transgranicznej «Polska-Białoruś-Ukraina». Project został wykonany przez ukraińskie Stowarzyszenie na rzecz rozwoju turystyki młodzieżowej (Lwów) oraz polską Spółkę «Kreatywne Podlasie» z Białegostoku/

Zaproszonymi gośćmi wystąpili kierownik...

Read More

Drugie spotkanie robocze partnerów mikroprojektu Nr 10

workmeeting2

Drugie spotkanie robocze partnerów mikroprojektu Nr 10

26 września 2014 r. w Białymstoku odbyło się drugie robocze spotkanie partnerów mikroprojektu Nr 10 «Promocja mozliwosci rozwoju turystyki mlodziezowej na terenach przygranicznych Ukrainy i Polski» w ramach projektu parasolowego «Wspólna promocja turystycznych możliwości i kulturalno-historycznego dziedzictwa Lwowskiego obwodu, Podkarpackiego i Lubelskiego województw», współfinansowanego z kosztów Unii Europejskiej przy poparciu Programu współpracy transgranicznej «Polska-Białoruś-Ukraina»
Udział w spotkaniu roboczym wzięli od strony ukraińskiej Igor Kowalchuk- kierownik mikroprojektu, Igor Szopa – prezes zarządu Stowarzyszenia na rzecz rozwoju turystyki młodzieżowej, Glównego Partnera mikroprojektu; od stron...

Read More

Seminar 16-17 Wrzesnia

IMG_1

 

 

Najciekawszy tegoroczny projekt turystyсzny zakończy się seminarium międzynarodowym.

Zbliża się do pomyślnego zakończenia jeden z bardzo ciekawych tegorocznych projektów transgranicznych, poświęconych turystyce młodzieżowej.
Mikro-projekt «Promocja mozliwosci rozwoju turystyki mlodziezowej na terenach przygranicznych Ukrainy i Polski» w ramach projektu parasolowego «Wspólna promocja turystycznych możliwości i kulturalno-historycznego dziedzictwa Lwowskiego obwodu, Podkarpackiego i Lubelskitgo województw», współfinansowanyz kosztów Unii Europejskiej przy poparciu Programu współpracy transgranicznej «Polska-Białoruś-Ukraina» wykonywany jest prez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju turystyki młodzieżowej (Lwów) oraz Spółkę «Kreatywne Podlasie» z Białegostoku.

Read More

Wyscig rowerowy Brody – Rzeszow

IMG_0676

 

 

Wyscig rowerowy Brody – Rzeszow
W ramach projektu 3-7 września 2014 odbędzie sie promocyjny wyscig rowerowy z Brodów do Rzeszowa długościa 278 km. podczas którego uczestnicy-wolontariuszy w miastach na trasie odbęda spotkania z działaczami lokalnymi. Podczas spotkań zaplanowane sa prezentacje projektu i dystrybucja materiałów: płyt z materiałami projektu, trzy-języczne mapy-przewodniki, ulotki, etc.

Read More

Wyscig rowerowy Brody – Rzeszow

Wyscig rowerowy Brody – Rzeszow
W ramach projektu 3-7 września 2014 odbędzie sie promocyjny wyscig rowerowy z Brodów do Rzeszowa długościa 278 km. podczas którego uczestnicy-wolontariuszy w miastach na trasie odbęda spotkania z działaczami lokalnymi. Podczas spotkań zaplanowane sa prezentacje projektu i dystrybucja materiałów: płyt z materiałami projektu, trzy-języczne mapy-przewodniki, ulotki, etc.

Wyscig rozpoczyna się w dniu 3 września w Brodach na placu przed zarządem rejonowym.
Bieg trasy:
Dzień 1: zjazd uczestniców w Brodah
Dzień 2: Brody – Lwów (prystanki promocyjne w Brodach, Busku, Lwowie)
Dzień 3: Lwow – Mostyska (prystanki promocyjne w Horodok, Mostys’ka)
Dzień 4: Mostyska – Jarosław...

Read More

Seminar microproektu w Rzeszowie

slider3

 

 

Seminar w Rzeszowie 11.08.14

11-12 sierpnia w Rzeszowie odbyl się seminarium projektu, na który zaproszono przedstawicieli rowerowo-tyrystycznej gromady obwodu lwowskiego i Polskiego pogranicza.

Pod czas seminarium zostali omówione plany i koncepcji projektu, w tym:
• badanie powabu turystycznego trasy Brody-Rzeszów
• stworzenie trzyjęzycznego systemu turystycznej informacji z rozmieszczeniem jego na stronie internetowej projektu,
• trzyjęzyczna mapa dla podróży rowerowej tą trasą,
• promocyjny wyścig rowerowy wolontariuszy z Brodów do Rzeszowa.

12 sierpnia w ramkach seminarium odbyla się wycieczka ekskursyjna po Rzeszowu.

Read More

1-sze robocze spotkanie partnerow mikroproektu #10

2014-04-22-17-53-57-1024x764

W kwietniu 2014 w Rzeszowie odbyło 1st spotkanie robocze partnerów mikroprojektu 10 organizacji pozarządowej „Stowarzyszenie na rzecz rozwoju turystyki młodzieżowej” (Lwów) i organizacji pozarządowej „Kreatywne Pidlasie” (Białystok)

Read More

ASRMT rozpocząła pracę nad mikroprojektem #10

assotiation EN_

Od 01.02.2014 ASRMT rozpocząła pracę nad mikroprojektem #10 „Możliwości promocji turystyki młodzieżowej w regionach przygranicznych Polski i Ukrainy” w ramach projektu parasolowego № IPBU.03.02.00-76-820/12 «Wspólne promowanie możliwości turystycznych i dziedzictwa kulturowego obwód Lwów, Lublinskiego i Podkarpackiego województw”. Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013

Read More