Konferencja prasowa poświęcona realizacji mikroprojektu

Presconf-1

 

 

Konferencja prasowa poświęcona realizacji mikroprojektu.

29 wrzesnia 2014 roku odbyła się konferencja prasowa, poświęcona zakończeniu mikroprojektu Nr 10 «Promocja mozliwosci rozwoju turystyki mlodziezowej na terenach przygranicznych Ukrainy i Polski», wykonanego w ramach projektu parasolowego «Wspólna promocja turystycznych możliwości i kulturalno-historycznego dziedzictwa Lwowskiego obwodu, Podkarpackiego i Lubelskiego województw», współfinansowanego z kosztów Unii Europejskiej przy poparciu Programu współpracy transgranicznej «Polska-Białoruś-Ukraina». Project został wykonany przez ukraińskie Stowarzyszenie na rzecz rozwoju turystyki młodzieżowej (Lwów) oraz polską Spółkę «Kreatywne Podlasie» z Białegostoku/

Zaproszonymi gośćmi wystąpili kierownik mikroprojektu od strony głównego ukraińskiego partnera Igor Kowalczuk, prezes zarządu Stowarzyszenia na rzecz rozwoju turystyki młodzieżowej Igor Szopa, ekspert projektu, przedstawiciel Lwowskiej turystycznej biznes-struktury Artemiusz Tymoszenko
Podczas konferencji prasowej jej gośćmi było przedstawiono przebieg projektu za pomocą prezentacji i wideofilmu. Największe zainteresowanie dziennikarze wykazali co do oddzielnych przedsięwzięć projektu: trzyjęzycznej mapy-informatora wyścigu rowerowego Brody-Rzeszów, zapisanej na CD informacji o turystycznym powabie trasy, elektronicznego informatora o turystycznej i pomocniczej infrastrukturze marszruty.
Zwłaszcza wiele pytań i komentarzy dotyczyły wyścigu rowerowego Brody-Rzeszów, w którym uczestniczyli 16 ochotników z Ukrainy i Polski. Trasa wyścigu przechodziła przez Busk, Lwów, Gorodok, Mościskę, Przemyśl, Jarosław i Łańcut, gdzie uczestnicy podczas promocyjnych prztstanków rozdawały materiały projektu i komunikowały z miejscowymi turystami rowerowymi.

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju turystyki młodzieżowej oraz Spółka «Kreatywne Podlasie» dziękują wszystkim, kto podtrzymywał ich przedsięwzięcia i zapraszają do nowych ciekawych projektów!