Про проект

Мікропроект № 10: «Промоція можливостей розвитку молодіжного туризму на прикордонних територіях України та Польщі»/ Promotion of opportunities for the development of youth tourism on the border areas of Ukraine and Poland

В рамках парасолькового проекту
Спільна промоція туристичних можливостей та культурно-історичної спадщини Львівської області, Підкарпатського і Люблінського воєводств

Виконує Громадська організація «Асоціація сприяння розвитку молодіжному туризму» (м.Львів) та Товариство «Креативне Підлясся» (Stowarzyszenie Kreatywne Podlasie) (м.Бялисток, Польща)

Загальна мета парасолькового проекту – покращення культурного, соціально-економічного, інвестиційного клімату транскордонного регіону України та Польщі завдяки розвитку в’їзного і внутрішнього туризму.

Мета мікропроекту – створення сприятливих інформаційних умов для розвитку молодіжного туризму на українсько-польському прикордонні з взаємним урахуванням досвіду партнерів. Поняття «Молодіжний туризм» в контексті реалізації даного мікро-проекту включає в себе туризм велосипедний, автостопом, пішохідний, екологічний, історико-краєзнавчий, яким займаються молоді люди у віці до 35 років.

Конкретні цілі мікропроекту:
1. Надання інформаційної підтримки потенційним молодіжним туристам;
2. Заохочення представників місцевих громад до надання послуг вітчизняним і закордонним молодіжним туристам;
3. Промоція транскордонного регіону для збільшення туристичних потоків.

Досягнення цілей мікропроекту сприятиме зростанню в’їзних та внутрішніх молодіжних туристичних потоків, що матиме позитивний вплив на інвестиційну, культурну та економічну привабливість регіону.
Пожвавлення туристичного руху створить умови для сталого розвитку території, посилить відповідальне ставлення місцевих владних структур до розвитку інформаційної та інфраструктурної складових туристичної привабливості прикордоння.

Доступність трас для внутрішніх і транскордонних туристів викличе необхідність подальшого збереження у привабливому стані культурних, екологічних та історичних пам’яток.
Доступність інформаційної допомоги та інфраструктурних можливостей туристичних трас збільшить їх привабливість як для представників місцевого і прикордонного молодіжного туризму, так і для планування та реалізації «далеких» туристичних подорожей, що посилить інтеграційні процеси України та відкриє її для Європи.

Матеріали мікропроекту є складовою частиною парасолькового проекту і будуть використані для розширення туристичних можливостей транскордонного регіону Україна-Польща шляхом поширення друкованих матеріалів і рекламних продуктів проекту, промування матеріалів створеної в проекті ВЕБ-сторінки, через соціальні мережі, ЗМІ та безпосередні контакти.

Мікропроект передбачає у результаті своєї реалізації вирішення таких питань:
1. розширення інформаційного забезпечення туристичних трас і молодіжних туристів
2. створення бази даних туристичної інфраструктури, зокрема, для молодіжного туризму;
3. підвищення рівня зацікавленості представників місцевих громад у наданні послуг вітчизняним і закордонним молодіжним туристам;
4. проведення туристично-промоційних заходів у транскордонному регіоні.

Під час виконання проекту у цільових груп можуть виникнути передбачені потреби та труднощі:
1. низький рівень підтримки місцевими громадами промоційних заходів
2. необхідність візової підтримки для українських партнерів
3. низький рівень взаємного знання національних мов (в т.ч. термінів)

Виконання мікропроекту є актуальним для регіонів його реалізації, виходячи з основних напрямків розвитку цих регіонів, затверджених основними стратегічними документами, зокрема, Стратегія розвитку Львівщини до 2015 року однією зі своїх стратегічних цілей вбачає стимулювання розвитку інфраструктури прикордонного співробітництва, зокрема двосторонніх туристичних програм та маршрутів, а Стратегія розвитку Підкарпаття та Стратегія економічно-соціального розвитку Східної Польщі до 2020 року однією з восьми основних стратегічних сфер діяльності встановлює використання туристичного потенціалу і культурної спадщини та охорона природно-ландшафтних цінностей, тому даний мікропроект є актуальним і прямо відповідає задекларованим потребам регіонів.

Мікропроект сприятиме виконанню статутних завдань цільових груп (зокрема, щодо формування та поширення інформації про туристичні ресурси України; популяризації туризму і сприяння його розвитку, реалізації проектів загальнодержавного та міжнародного значення у сфері туризму, сприянні розвитку в’їздного та виїзного туризму та сприянні розвитку належної інфраструктури у сфері туризму на території Львівської області, пропагуванні та популяризаціі вітчизняного турпродукту серед широкого загалу українських та іноземних туристів), а також підвищить поінформованість основних бенефіціарів щодо інфраструктурних та краєзнавчих компонентів пропонованої туристичної траси.